Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pozvánka na ŠIŠKU

Milí učitelia a záujemcovia o školský program Ekologická stopa,
dovoľujeme si Vás pozvať na Veľtrh environmentálnych výučbových programov známy pod názvom ŠIŠKA. V rámci Veľtrhu bude oficiálne spustený a podrobne predstavený školský program Ekologická stopa.

XII. ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov sa uskutoční v dňoch 8. až 10. október 2009 v SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch.

Každý rok sa na tomto podujatí stretnú ľudia, ktorí sa zaoberajú environmentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Nosnými témami tohto ročníka sú vesmír, biodiverzita a informačné technológie v environmentálnej výchove.

Počas Veľtrhu bude podrobne predstavený školský program Ekologická stopa - metodika, internetový kalkulátor, hodnotenie, prínosy a výhody. Zároveň budú distribuované propagačné plagáty a pracovné listy určené pre školy zapojené do programu.

Účastníci tohto trojdňového podujatia si hradia iba cestovné náklady. Strava a ubytovanie sú zdarma!

Vzhľadom na kapacitu zariadenia je počet účastníkov limitovaný. Uprednostnení budú tí, ktorí sa prihlásili skôr. Prihlasovanie je možné do 25. septembra 2009.

Prihláška na ŠIŠKU


11.09. 2009