Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pozvánka na metodické dni

Všetkých pedagógov zapojených do programu Ekologická stopa pozývame na Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov zamerané na environmentálnu výchovu.

Metodické dni budú realizované pre jednotlivé regióny v strediskách environmentálnej výchovy SAŽP.

Všetky náklady spojené s pobytom v stredisku (strava a ubytovanie) sú hradené. Účastníci si hradia iba cestovné náklady!

Rámcový program:
I. časť Predstavenie metodiky nových vzdelávacích programov pre školy spojené s praktickými aktivitami a ukážkami priamo v teréne – Na túru s NATUROU, Ekologická stopa, Projekt BEAGLE
II. časť Prezentácie vlastných nápadov a skúseností účastníkov s praktickou realizáciou environmentálnej výchovy v škole

V prípade Vášho záujmu vyplňte nižšie uvedenú prihlášku a pošlite ju e-mailom na kontaktnú adresu určenú pre daný termín najneskôr do 12. februára 2010. V prípade väčšieho počtu uchádzačov bude rozhodujúci dátum a čas zaslania prihlášky.

Prihláška spolu s podrobnejšími informáciami a inštrukciami

Tešíme sa na Vašu účasť


18.12. 2009