Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Pozvánka na kontinuálne vzdelávanie

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) si Vás dovoľuje pozvať na kontinuálne vzdelávanie v rámci akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských škôl (rozhodnutie o akreditácii č. 597/2011 - KV)
  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl (rozhodnutie o akreditácii č. 495/2011 - KV)
Stiahnite si pozvánku

Hlavným cieľom je rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Vzdelávanie sa uskutoční v mesiacoch marec – apríl 2016 v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie nájdete v prílohách listu, ako aj na stránke www.sazp.sk/evv, v časti Environmentálna výchova a vzdelávanie.

22.02. 2016