Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

Pozvánka na kontinuálne vzdelávanie

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) si Vás dovoľuje pozvať na kontinuálne vzdelávanie v rámci akreditovaných programov:

  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských škôl (rozhodnutie o akreditácii č. 597/2011 - KV)
  • Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov základných a stredných škôl (rozhodnutie o akreditácii č. 495/2011 - KV)
Stiahnite si pozvánku

Hlavným cieľom je rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Vzdelávanie sa uskutoční v mesiacoch marec – apríl 2016 v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie nájdete v prílohách listu, ako aj na stránke www.sazp.sk/evv, v časti Environmentálna výchova a vzdelávanie.

22.02. 2016