Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

Deň, kedy Slovensko prestrelilo...

Earth Overshoot Day alebo Deň ekologického dlhu je označenie dátumu, kedy miera využitia prírodných zdrojov Zeme v danom roku prevýši to, čo dokáže Zem v priebehu toho roku zregenerovať

Earth Overshoot Day alebo Deň ekologického dlhu je označenie dátumu, kedy miera využitia prírodných zdrojov Zeme v danom roku prevýši to, čo dokáže Zem v priebehu toho roku zregenerovať

Viac si môžete prečítať napríklad tu: https://www.cyrkl.com/.../sk-earth-overshoot-day-ako-sme...

Zdroj: škola permakultúry, Cyrkl, GFN


03.05. 2022