Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Opäť v škole a opäť s Ekostopou!

Vypočítajte si ekologickú stupu vašej školy v školskom roku 2015/2016!

Školský program sa bude realizovať aj v tomto školskom roku. Zaregistrovaným školám tento rok ponúkne:

  • kalkulátor na výpočet ekostopy školy
  • tlačené a elektronické publikácie – Pracovné listy, Teoretické inšpirácie, Hracie karty protikladov, Hry v prírode do vrecka, Informačný plagát
  • pre učiteľov angličtiny verejnú časť portálu http://www.ekostopa.sk/en a Pracovné listy v anglickom jazyku
  • súťaž pre pedagógov o najlepšiu aktivitu s názvom Hodina s ekostopou
  • 169 jedinečných vzdelávacích aktivít na rôzne témy ekologickej stopy, ku ktorým pribudne 21 nových aktivít zo súťaže Hodina s ekostopou
  • možnosť získať certifikát ekostopy školy za tento školský rok, každoročne udeľovaný 5. júna na Svetový deň životného prostredia
  • akreditovaný kurz pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s názvom Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju s možnosťou získania 9 kreditov

Školy, ktoré sa do programu prihlásili v predchádzajúcich ročníkoch, sa nemusia opätovne registrovať. Prihlasovacie údaje školy zostávajú nezmenené.

V prípade chýbajúceho prihlasovacieho mena alebo hesla, problémov s prihlásením, resp. pri zmene kontaktných údajov (názov a adresa školy, kontaktná osoba, e-mail), napíšte na e-mailovú adresu: ekostopa@sazp.sk.

Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2015/2016 bude udelený každej škole, ktorá si do 4. júna 2016 vypočíta svoju ekologickú stopu vo všetkých 8 kategóriách.

Do nového enviro-výchovného školského roku vám pripájame aj Ponuku programov SAŽP pre vaše školy a želáme veľa úspechov na tejto ceste.


03.09. 2015