Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Odhadnite deň, kedy spotrebujeme zdroje na Zemi za rok 2019

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom príspevku, „Earth Overshoot Day“ je deň, kedy využijeme z prírody viac ako nám môže Zem pre rok 2019 poskytnúť.

Spolu so žiakmi preskúmajte sprístupnenú datovú platformu a použite ďalšie informácie dostupné na tejto webovej stránke https://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/ a https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/ na výpočet vášho najlepšieho odhadu pre Earth Overshoot Day 2019.

Na týchto stránkach sa oboznámite s tým, čo to ten Earth Overshoot day je a prečo sú riešenia #MoveTheDate rozhodujúce pre dosiahnutie udržateľnosti. Organizátori tohto podujatia vytvorili Plán lekcií, ktorý je ideálny pre triedy 6-8, ale prispôsobivý aj pre iné stupne. Tieto lekcie sú v angličtine a nájdete ich tu: https://www.overshootday.org/kids-and-teachers-corner/lesson-what-day-is-earth-overshootday/

22. máj 2019 (Medzinárodný deň biologickej diverzity) je konečný termín na predloženie metodiky výpočtu a výsledku. Víťaz, ako aj dátum „Dňa zúčtovania“ 2019, bude oznámený 5. júna.


06.05. 2019