Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

Odhadnite deň, kedy spotrebujeme zdroje na Zemi za rok 2019

Ako sme už spomínali v predchádzajúcom príspevku, „Earth Overshoot Day“ je deň, kedy využijeme z prírody viac ako nám môže Zem pre rok 2019 poskytnúť.

Spolu so žiakmi preskúmajte sprístupnenú datovú platformu a použite ďalšie informácie dostupné na tejto webovej stránke https://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/ a https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/ na výpočet vášho najlepšieho odhadu pre Earth Overshoot Day 2019.

Na týchto stránkach sa oboznámite s tým, čo to ten Earth Overshoot day je a prečo sú riešenia #MoveTheDate rozhodujúce pre dosiahnutie udržateľnosti. Organizátori tohto podujatia vytvorili Plán lekcií, ktorý je ideálny pre triedy 6-8, ale prispôsobivý aj pre iné stupne. Tieto lekcie sú v angličtine a nájdete ich tu: https://www.overshootday.org/kids-and-teachers-corner/lesson-what-day-is-earth-overshootday/

22. máj 2019 (Medzinárodný deň biologickej diverzity) je konečný termín na predloženie metodiky výpočtu a výsledku. Víťaz, ako aj dátum „Dňa zúčtovania“ 2019, bude oznámený 5. júna.


06.05. 2019