Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Nájdete nás na Facebooku

Spustili sme Facebook stránku o environmentálnej výchove.

FB stránka Envirovýchova je zameraná na propagáciu aktivít Slovenskej agentúry životného prostredia pre školy. Pravidelne sú na nej aktualizované školské programy, súťaže a zaujímavosti a novinky v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Navštívte nás na adrese: https://www.facebook.com/envirovychova


09.03. 2015