Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ľudstvo potrebuje na prežitie takmer dve zemegule

Oddnes žijeme čisto matematicky na ekologický dlh. K tomuto dátumu totiž ľudstvo vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť za jeden rok.

Na zabezpečenie zdrojov spotrebovaných ľudstvom, ako sú voda, pôda, drevo a čistý vzduch, by bolo v súčasnosti treba 1,75 zemegule, varuje správa neziskovej organizácie Global Footprint Network (GFN).

Prejavuje sa to pokračujúcim odlesňovaním, eróziou pôdy, stratou biodiverzity alebo zvyšovaním koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére.

Deň ekologického dlhu je globálnym priemerom a situácia sa značne líši v závislosti od krajiny. Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorý je partnerskou organizáciou GFN, malá krajina ako Katar ho dosiahla už po 42 dňoch, zatiaľ čo Indonézia až po 342 dňoch. Slovensko žije v roku 2019 na ekologický dlh od 22. mája.

Spojené štáty by na pokrytie zdrojov potrebovali pri súčasnom tempe spotreby päť zemegúľ, Austrália 4,1 zemegule a Rusko 3,2 zemegule.

Celosvetový deň ekologického dlhu sa stanovuje od roku 1970, vtedy pripadol na 29. decembra. „Máme iba jednu Zem. Nemôžeme použiť 1,75 (Zeme) bez deštruktívnych dôsledkov,“ povedal Mathis Wackernagel, zakladateľ Global Footprint Network.

Zdroj: správy RTVS05.08. 2019