Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Ktorí pedagógovia uspeli v ekostope?

Piaty ročník súťaže „Hodina s ekostopou“ je vyhodnotený! Sily si v nej merali pedagógovia materských, základných a stredných škôl, pričom sa snažili o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa. Do štyroch kategórií: materské školy (35), prvý stupeň základných škôl (9), druhý stupeň základných škôl (13) a stredné školy (2) bolo prihlásených spolu 59 aktivít.

Porota zložená zo zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia na základe stanovených kritérií vybrala najlepších. V kategórii materské školy sa porota rozhodla udeliť dve prvé ceny z dôvodu jedinečnosti dvoch príspevkov a ich vyrovnanosti a tak v kategórii materské školy gratulujeme dva krát!

A) Materské školy

Aktivita: Superautíčko Budko

Pedagóg: Mgr. Janka Vengerová

Škola: Materská škola, Polomka

Aktivita: Čaro hračiek

Pedagóg: Alena Šnircová

Škola: Materská škola, Poruba

B1) Základné školy, I. stupeň

Aktivita: Posvieťme si na jogurty

Pedagóg: Mgr. Vlasta Sekerková

Škola: Základná škola, Blatnica 310

B2) Základné školy, II. stupeň

Aktivita: Zmyslové vnímanie vody

Pedagóg: Beáta Prečuchová

Škola: Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno

C) Stredné školy

Aktivita: Človek konzumný alebo rozumný?

Pedagóg: Ing. Soňa Šuličová

Škola: Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

Autori piatich najlepších aktivít budú ocenení vecnými cenami od Slovenskej agentúry životného prostredia.

Porota vybrala aj ďalšie aktivity, ktoré budú spolu s ocenenými postupne vystavené na portáli www.ekostopa.sk v časti Dokumenty. Sú medzi nimi aj ďalšie užitočné informácie, ktoré môžu byť inšpiráciou do ďalších súťaží.

Protokol o vyhodnotení súťaže

Tlačová správa


03.07. 2015