Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Hrdinovia klímy prichádzajú do slovenských škôl

Čo sa to so svetom deje?! Na ťažkú otázku nie je ľahká odpoveď. No vznikol sprievodca, ktorý k odpovediam poľahky privedie aj deti – komiks o hrdinoch klímy. Vydavateľstvo PRO a denník PRAVDA ho chcú darovať žiakom základných a stredných škôl. Či ho dostanú všetci, záleží aj na vás.

Na slovenských školách takmer úplne chýbajú osnovy, prehľadné a použiteľné materiály, ktoré by pomáhali žiakom vysvetliť príčiny, širšie súvislosti a riešenia klimatickej krízy. Z médií a sociálnych sietí sa valia správy od apokalyptických, strašiacich, neveselých, o úbytku ľadovcov a živočíšnych druhov, až po výsmešné, ktoré naznačujú, že klimatická kríza je len ďalší hoax.

Čomu a komu veriť? Predsa škole!
Vysvetliť rozdiel medzi vedeckým poznaním a dezinformáciami je základom osvety o prebiehajúcej zmene klímy, ktorá sa neprejavuje len globálne, ale ovplyvňuje už aj životy ľudí na Slovensku. Ak chýbajú seriózne, vedecky podložené poznatky, ľudia si tvoria skreslený svetonázor z ľahko dostupných dezinformácií, ktoré ponúkajú sociálne siete a bulvár. Len ľudia s kvalitnými informáciami majú šancu riešiť najzložitejší problém, aký dejiny pred človeka postavili.
Do slovenských škôl chceme priniesť formou komiksu zdanlivo jednoduchú, ale pritom komplexnú informáciu o vedeckom výskume, ktorý sa týka klímy a ďalších súvisiacich oblastí.
Nápad vznikol v Kanade z iniciatívy dobrovoľníkov, knižku sme preložili a doplnili o pár aktuálnych údajov. Knižka nie je bežný sci-fi komiks, no príťažlivou formou objasňuje vedeckú metódu práce IPCC. Žiaci a študenti sa tak hravým spôsobom oboznámia s faktami o klíme a dôležitosťou vedeckého skúmania.
HRDINOVIA KLÍMY je knižka, ktorá stručne a jasne hovorí o najväčšom probléme nášho sveta, ale z pohľadu o 100 rokov neskôr, keď je už problém klimatickej krízy vyriešený. Krízu pomohli vyriešiť vedci a ďalší odborníci spojení pod značkou IPCC – pritom len málokto vie, čo to znamená, hoci ide o laureáta Nobelovej ceny. Knižka objasňuje proces získavania vedeckých poznatkov a tiež prečo sú dôveryhodné, na rozdiel od množstva výmyslov kolujúcich medzi ľuďmi v súčasnej záplave dezinformácií.
Dostať tento komiks do čo najväčšieho počtu škôl je finančne náročné. Sami to nezvládneme. A preto potrebujeme aj vašu pomoc.
Za každých 1 000 eur dokážeme do 40 škôl zadarmo poslať po 100 výtlačkov. Na Slovensku je vyše 2 500 škôl, takže máme čo robiť, ale vďaka vašej pomoci to dokážeme. Čím väčšiu sumu vyzbierame, tým menšie budú náklady na výrobu jedného výtlačku, a tým viac žiakov dostane unikátnu učebnú pomôcku. Takže – ak vyzbierame 10 000 €, knižky dodáme do 400 škôl, ak to bude 35 000 €, tak 1 500 škôl dostane po 100 výtlačkov.
Knižka má 40 farebných strán a k žiakom ju chceme dostať ku Dňu Zeme 22. 4. 2021, ale budeme prihliadať aj na aktuálnu pandemickú situáciu v školstve. Viac o knižke sa dozviete v krátkej ukážke.
Pomôcť môže každý – okrem finančnej podpory aj zdieľaním tohto projektu medzi vašimi priateľmi.
Tak ako – pomôžete? Ide predsa o budúcnosť detí.
Kampaň prebieha od 6.3. do 5.4.2021.
Prihlasovací formulár pre školy, ktoré o túto bezplatnú učebnú pomôcku majú záujem.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu dostať komiks Hrdinovia klímy do slovenských škôl.
Zdroj: Vydavateľstvo PRO, Ewobox

10.03. 2021