Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

HODINY bežia

Na prihlásenie vašej výchovno-vzdelávacej aktivity do súťaže Hodina s ekostopou zostávajú necelé 2 mesiace.

Zapojiť sa môže každý pedagogický pracovník v nasledujúcich súťažných kategóriách:
A) Materské školy
B) Základné školy
– B1 I. stupeň, B2 II. stupeň
C) Stredné školy

Úlohou súťažiacich je podľa pripraveného formulára popísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zrealizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi a zaslať ju najneskôr do 5. júna 2014 na ekostopa@sazp.sk.

Najlepšia aktivita v každej súťažnej kategórii bude ocenená diplomom a praktickými cenami. Všetky zaslané aktivity budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú tak k vzájomnej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať porazených, iba víťazov!

Propozície súťaže
Formulár aktivity – materské školy, základné a stredné školy

Aktivity z predošlých ročníkov súťaže nájdete v časti Dokumenty.


16.04. 2014