Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

6. kolo fotografickej súťaže Envirospektrum

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Verejné priestory spĺňajú množstvo funkcií. Mestské parky a školské záhrady vystupujú ako zelené pľúca, ktoré „vdychujú“ prach, nečistoty aj hluk. Námestia sa stávajú otvorenými galériami a javiskami. Ulice sa menia na koridory, ktoré podporujú ekologické spôsoby prepravy, rôzne formy umenia a trávenia voľného času. Obyvatelia čoraz viac vnímajú dôležitosť týchto priestorov a preto sa stále aktívnejšie snažia zasahovať do toho, ako budú vyzerať.

Uvedomiť si tieto súvislosti a zachytiť ich objektívom vyzýva nové kolo fotografickej súťaže Envirospektrum. Prostredníctvom objektívu môžu žiaci všetkých typov škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov vyjadriť svoje pocity, skúsenosti, alebo návrhy na M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Zapojením sa do súťaže majú možnosť získať kvalitný fotoaparát, tablet a rôzne darčekové predmety.

Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových kategórií:

  • od 6 do 10 rokov,
  • od 11 do 15 rokov,
  • od 16 do 19 rokov.

Uzávierka súťaže je 27. mája 2022, výhercov vyhlásime 9. júna 2022. Propozície súťaže a podrobnejšie informácie k zapojeniu nájdete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum


11.04. 2022