Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

6. kolo fotografickej súťaže Envirospektrum

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje rôzne pohľady detí k životu a k prírode.

Verejné priestory spĺňajú množstvo funkcií. Mestské parky a školské záhrady vystupujú ako zelené pľúca, ktoré „vdychujú“ prach, nečistoty aj hluk. Námestia sa stávajú otvorenými galériami a javiskami. Ulice sa menia na koridory, ktoré podporujú ekologické spôsoby prepravy, rôzne formy umenia a trávenia voľného času. Obyvatelia čoraz viac vnímajú dôležitosť týchto priestorov a preto sa stále aktívnejšie snažia zasahovať do toho, ako budú vyzerať.

Uvedomiť si tieto súvislosti a zachytiť ich objektívom vyzýva nové kolo fotografickej súťaže Envirospektrum. Prostredníctvom objektívu môžu žiaci všetkých typov škôl na Slovensku, vo veku od 6 do 19 rokov vyjadriť svoje pocity, skúsenosti, alebo návrhy na M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Zapojením sa do súťaže majú možnosť získať kvalitný fotoaparát, tablet a rôzne darčekové predmety.

Súťažiaci sú rozdelení do troch vekových kategórií:

  • od 6 do 10 rokov,
  • od 11 do 15 rokov,
  • od 16 do 19 rokov.

Uzávierka súťaže je 27. mája 2022, výhercov vyhlásime 9. júna 2022. Propozície súťaže a podrobnejšie informácie k zapojeniu nájdete tu: https://www.ewobox.sk/sazp/envirospektrum


11.04. 2022