Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Deň zúčtovania - „Earth Overshoot Day“

Dátum, kedy spotrebujeme zdroje na Zemi, sa blíži rýchlejšie, konštatuje štúdia medzinárodnej výskumnej organizácie Global Footprint Network.

Prekročenie ročnej kapacity sa začalo už v 70. rokoch minulého storočia, keď rastúca populácia a rastúce priemerné požiadavky tlačili na spotrebu nad udržateľnú úroveň. Odvtedy sa tzv. “Earth Overshoot Day” posúva dopredu. Ešte pred tridsiatimi rokmi to bol 15. október, pred dvadsiatimi rokmi 30. september a pred desiatimi rokmi už 15. august. Odvtedy nastalo krátke spomalenie aj kvôli finančnej kríze, keď sa znížením spotreby energie vrátil dátum o päť dní späť, ale tempo za posledné dva roky narástlo, takže v budúcom roku sa už očakáva júlový dátum.

Stále väčšia produkcia potravín, ťažba nerastov, odlesňovanie a spaľovanie fosílnych palív prinášajú len krátkodobé (a nerovnomerne rozložené) prírastky v životnom štýle, zatiaľ čo dlhodobé dôsledky sú čoraz zreteľnejšie z hľadiska erózie pôdy, nedostatku vody a narušenia klímy.

“Deň zúčtovania sa blíži,” uviedol Mathis Wackernagel, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Global Footprint Network. “Zapožičiavame si budúce zdroje Zeme na to, aby naše hospodárstva fungovali v súčasnosti. Ako každá schéma to nejaký čas funguje. Ale keď sa národy, podniky alebo domácnosti sťahujú hlbšie a hlbšie do dlhov, rozpadajú sa,” varuje.

Štúdia zároveň naznačuje, že situácia sa dá zvrátiť. Nahradenie 50% spotreby mäsa vegetariánskou stravou by spôsobilo vrátenie dátumu o päť dní späť. Zlepšenie účinnosti v stavebníctve a priemysle by mohlo dokonca vrátiť dátum aj o tri týždne späť a polovičné zníženie uhlíkových materiálov aj o tri mesiace.

Global Footprint Network identifikovala štyri oblasti riešenia s najväčším potenciálom na zmenu aktuálnej situácie:

Mestá: Ak znížime jazdu po celom svete o 50% a nahradíme jednu tretinu automobilových míľ mestskou hromadnou dopravou a zvyšok prejdeme pešo a na bicykli, môžeme znížiť prekročenie využitia Zeme o #12 dní.

Energia: Zníženie uhlíkovej zložky ekologickej stopy ľudstva o 50% by znamenalo # 93 dní.

Jedlo: Ak každý na svete zníži plytvanie potravinami na polovicu, zníži intenzitu stôp svojej stravy a spotrebuje svetový priemer kalórií, my by sme # 38 dní.

Obyvateľstvo: Ak by každá iná rodina na svete mala o jedno dieťa menej, presunuli by sme do roku 2050 #30 dní.

V ďalšom príspevku vám poradíme ako sa môžete spolu so svojimi žiakmi zapojiť do aktivity: Ktorý deň „Deň zúčtovania“ spadá pre rok 2019?

Zdroj: Earth Overshoot Day (https://www.overshootday.org); Global Footprint Network

Obrázok 1 Koľko krajín je potrebných na splnenie požiadaviek ich obyvateľov...

Obrázok 2 Koľko planét Zeme potrebujeme ak by svetová populácia žila ako...


26.04. 2019