Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Certifikáty Ekostopy sú rozdané

Slovenská agentúra životného prostredia aj tento rok udelila certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa.

Ich odovzdávanie bolo aj tento rok naplánované pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vo virtuálnej, environmentálne šetrnej rovine.

Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2018/2019 bol udelený školám, ktoré si do 5. júna 2016 vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie).
Držiteľom certifikátu srdečne blahoželáme a dúfame, že v snahe o zníženie svojej ekologickej stopy budú pokračovať aj naďalej.
Prajeme Vám krásne leto! Tešíme sa na priaznivcov Ekostopy aj v novom školskom roku 2019/2020.

10.07. 2019