Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

Certifikáty ekostopy

Pre získanie certifikátu je potrebné vložiť ekostopu školy do 4. júna 2014.

Postup pre udelenie certifikátu v školskom roku 2013/2014:

  1. Vypočítanie ekostopy školy aspoň jedenkrát vo všetkých 8 kategóriách spotreby
  2. POZOR! Zmena. Vloženie údajov do Internetového kalkulátora ekologickej stopy školy najneskôr do polnoci, 4. júna 2014
  3. Označenie aktuálnej ekostopy – do certifikačného hodnotenia postupuje tá ekostopa školy vypočítaná vo všetkých kategóriách spotreby, ktorá je v Histórii ekostôp označená ako aktuálna.

Každej škole, ktorá dodržala uvedený postup bude 5. júna 2014, počas Svetového dňa životného prostredia, udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2013/2014.

Udeľovanie prebehne vo virtuálnej – teda environmentálne šetrnej rovine. Certifikát vo vysokej kvalite si školy budú môcť stiahnuť priamo vo svojom užívateľskom konte na portáli programu.

Nezabudnite! 5. júna 2014 končí aj prihlasovanie vzdelávacích aktivít do súťaže Hodina s ekostopou.

21.05. 2014