Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Certifikát pre 49 škôl

Slovenská agentúra životného prostredia po šiesty raz udeľuje certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa. Udeľovanie certifikátov sa aj tento rok koná pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a prebieha vo virtuálnej, environmentálne šetrnej rovine.

Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2014/2015 bol udelený školám, ktoré si do 4. júna 2015 vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie). Zo 790 slovenských škôl aktuálne zapojených do programu získalo certifikát 49 škôl. Svoju ekologickú stopu si oproti minulému roku znížilo 29 škôl.

Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je Materská škola, Sídlisko Rimava, Rimavská Sobota z Banskobystrického kraja. V tomto kraji bolo certifikovaných aj najviac škôl (11). V Košickom kraji s 10 certifikovanými školami, sa najnižšou ekostopou môže pochváliť Špeciálna základná škola na ulici SNP 49 v Krompachoch. Prešovský kraj má aktuálne 9 certifikovaných škôl a najnižšou stopou sa hrdí Základná škola s materskou školou v Chmeľnici. V Nitrianskom kraji (7 certifikovaných škôl) je to Základná škola, Tvrdošovce. Ďalšie kraje: Trenčiansky kraj – 7 certifikovaných škôl, MŠ Rázdolie, Malé Uherce, Žilinský kraj – 2 certifikované školy, Gymnázium, Hlinská, Žilina, Trnavský kraj – 2 certifikované školy, Základná škola s materskou školou, Kľačany, Bratislavský kraj – 1 certifikovaná škola, Materská škola, Šulekova, Bratislava – Staré Mesto.

Počas Svetového dňa životného prostredia majú učitelia aj poslednú možnosť prihlásiť svoje výchovno-vzdelávacie aktivity do sprievodnej súťaže programu Hodina s ekostopou. Doteraz prihlásili 55 aktivít v kategóriách: materské školy – 36, základné školy 1. stupeň – 7, základné školy 2. stupeň – 10, stredné školy – 2.

Školy s najnižšou ekostopou a pedagógovia ocenení v sprievodnej súťaži si vecné ceny prevezmú na 18. ročníku Festivalu environmentálnej výchovy ŠIŠKA na jeseň tohto roku.

Tlačová správa - 5. 6. 2015, zdroj: SAŽP

Zoznam certifikovaných škôl

Štatistika programu - k 5. 6. 2015


05.06. 2015