Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Certifikát pre 41 škôl

Slovenská agentúra životného prostredia už po šiesty raz udeľuje certifikáty školám zapojeným do programu Ekologická stopa. Ich odovzdávanie je aj tento rok naplánované pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vo virtuálnej, environmentálne šetrnej rovine.

Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2015/2016 bol udelený školám, ktoré si do 4. júna 2016 vypočítali svoju ekologickú stopu aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby (elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, odpad, doprava, budovy a pozemky, nákup a vybavenie). Z 821 slovenských škôl aktuálne zapojených do programu získalo certifikát 41 škôl.
Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je Základná škola s materskou školou z dedinky Žbince v košickom kraji, v ktorom bolo spolu certifikovaných 10. škôl. V banskobystrickom kraji  s 9 certifikovanými školami, sa najnižšou ekostopou môže pochváliť Základná škola J. Bánika zo Zvolena. Prešovský kraj má aktuálne 5 certifikovaných škôl a najnižšou stopou sa hrdí Špeciálna základná škola v dedinke Toporec. V Nitrianskom kraji (6 certifikovaných škôl) je to Základná škola Tvrdošovce. Ďalšie kraje: Trenčiansky kraj – 6 certifikovaných škôl, obhajcom z minulého roka je MŠ Malé Uherce, Žilinský kraj – 1 certifikovaná škola, Gymnázium, Hlinská, Žilina, Trnavský kraj – 4 certifikované školy, Základná škola Juraja Fándlyho 7, Sereď, Bratislavský kraj – 3 certifikované školy. Materská škola, Šulekova, Bratislava – Staré Mesto tiež obhájila titul z minulého roka.
Školy s najnižšou ekostopou a pedagógovia ocenení v sprievodnej súťaži si vecné ceny prevezmú na 19. ročníku Festivalu environmentálnej výchovy ŠIŠKA na jeseň tohto roku.

05.06. 2016