Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Certifikát ekostopy

Pre získanie certifikátu je potrebné vložiť ekostopu školy do 5. júna 2016.

Postup pre udelenie certifikátu v školskom roku 2015/2016:

  1. Vypočítanie ekostopy školy aspoň jedenkrát vo všetkých 8 kategóriách spotreby.
  2. Vloženie údajov do Internetového kalkulátora ekologickej stopy školy najneskôr do polnoci, 5. júna 2016.
  3. Označenie aktuálnej ekostopy – do certifikačného hodnotenia postupuje tá ekostopa školy vypočítaná vo všetkých kategóriách spotreby, ktorá je v Histórii ekostôp označená ako aktuálna.

Každej škole, ktorá dodržala uvedený postup bude 5. júna 2016, počas Svetového dňa životného prostredia, udelený Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2015/2016.

Udeľovanie prebehne vo virtuálnej – teda environmentálne šetrnej rovine. Certifikát vo vysokej kvalite si školy budú môcť stiahnuť priamo vo svojom užívateľskom konte na portáli programu.

5. júna 2016 končí aj prihlasovanie vzdelávacích aktivít do súťaže Hodina s ekostopou. Niekoľko desiatok jedinečných vzdelávacích aktivít od učiteľov prihlásených do súťaže v predošlých ročníkoch nájdete po prihlásení na portáli ekostopy v časti Dokumenty.


03.06. 2016