Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu

Certifikát Ekostopy

Dávame do povedomia, že dňa 5. júna 2019, počas Svetového dňa životného prostredia,bude uzávierka ekostopy pre tento školský rok 2018/2019.

Certifikát je udelený všetkým školám, ktoré splnili nasledovné podmienky:

  1. Vypočítanie ekostopy školy aspoň jedenkrát vo všetkých 8 kategóriách spotreby.
  2. Vloženie údajov do Internetového kalkulátora ekologickej stopy školy najneskôr do polnoci, 4. júna 2019.
  3. Označenie aktuálnej ekostopy – do certifikačného hodnotenia postupuje tá ekostopa školy vypočítaná vo všetkých kategóriách spotreby, ktorá je v Histórii ekostôp označená ako aktuálna.
Udeľovanie certifikátu prebehne vo virtuálnej – teda environmentálne šetrnej rovine. Certifikát vo vysokej kvalite si školy budú môcť stiahnuť priamo vo svojom užívateľskom konte na portáli programu.
Prajeme všetkým krásny medzinárodný deň biodiverzity!

22.05. 2019