Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Aktuálnosť ekostopy

Ekostopa školy, ktorá je označená ako aktuálna je zverejnená vo verejnej časti portálu "Ekostopy škôl" pri názve vašej školy.

Ekostopa školy, ktorú stesi vyplnili a uložili ako poslednú, je automaticky označená ako aktuálna.

Aktuálnosť vašej ekostopy si môžete nastavovať a meniť po prihlásení sa do užívateľského prostredia portálu v časti "Naša ekostopa - Zobraziť históriu ekostôp".


18.12. 2009