Program EKOSTOPA sa momentálne nachádza v prestavbe. Registrácia bola ukončená. Stále si však môžete vypočítať svoju vlastnú ekologickú stopu alebo využiť viac ako 250 edukačných aktivít.

Aktuálne a pripravované v novom roku

Pracovný tím školského programu Ekologická stopa praje všetkým zapojeným školám úspešný nový rok a k tomu šťastný každý krok. Zároveň Vás informuje o aktuálnych aj pripravovaných novinkách:

Aktuálne

  1. Regionálne metodické a informačné dni pre učiteľov zamerané okrem iného aj na podrobné predstavenie programu Ekologická stopa - prihlasovanie do 12. februára 2010, strava a ubytovanie sú hradené, prihláška na stiahnutie
  2. ProEnviro - súťaž o najlepší projekt organizovaný školou bude v tomto roku zameraná na znižovanie ekologickej stopy školy - každá škola, zaregistrovaná do programu bude mať možnosť prihlásiť do súťaže svoj projekt a získať 1 000 Eur na jeho realizáciu, súťaž bude vyhlásená v najbližších dňoch
  3. Rubrika Novinky - na stránke Ekologickej stopy v časti Novinky http://www.ekostopa.sk/novinky zverejňujeme vždy aktuálne informácie určené pre školy zapojene do projektu, svoje Novinky môžu pridávať aj jednotlivé školy

Pripravované

  1. Spravodajca - automatické preposielanie aktuálnych článkov uverejnených na stránke programu v rubrike Novinky na e-mailové adresy škôl, resp. pedagógov, ktorí zaregistrovali školu do programu, školy zároveň budú mať možnosť túto službu odmietnuť
  2. Prezentácia škôl - na stránke programu v časti Ekostopy škôl pripravujeme zobrazovanie interaktívnej mapy so zapojenými školami s využitím aplikácie Google maps, čím sa zjednoduší vyhľadávanie jednotlivých škôl a zabezpečí ich názorná prezentácia
  3. Ocenenie škôl - príprava certifikátu a slávnostného vyhodnotenia programu pre školy, ktoré si do 5. júna tohto školského roka vypočítajú svoju ekologickú stopu aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach
  4. Publikácie - následne po registrácii každá škola obdržala plagát a pracovné listy Ekologickej stopy. V novom roku pre Vás pripravujeme aj ďalšie publikácie, za všetky vyberáme: kalendár užitočných tipov, pohľadnice, priestorové pexeso, hry v prírode do vrecka a ďalšie zábavno-poučné materiály
  5. Mediálna kampaň - od septembra budúceho školského roka budete mat možnosť zapojiť sa do celoslovenskej kampane zameranej na zvýšenie environmentálneho povedomia širokej verejnosti - školy, resp. školské kolektívy si na vybrane environmentálne témy spracujú svoje vlastne príspevky do kampane (skeče, divadelné scénky, piesne), ktoré bude hodnotiť porota zložená zo známych hercov a režisérov - tým najlepším bude ponúknutá spolupráca

Veľa úspešných, zábavných aj poučných dní v novom roku strávených pri "ekostopovani" Vám želá pracovný tím programu


14.01. 2010