Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 886
Registračné číslo Škola Adresa
81834 Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok
81833 Základná škola Kuchyňa 551, Kuchyňa
81832 Špec. základná škola Hviezdoslavova 164, Hrabušice
81831 Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava
81830 Základná škola Maxima Gorkého 21, Trnava
81829 Základná škola Klokočova 742, Hnúšťa
81828 Súkromné gymnázium Družby 554/64, Podbrezová
81827 Materská škola Radvanská 26, Banská Bystrica
81826 Základná škola s MŠ Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie
81825 Základná škola s MŠ Dolná Trnovská 36, Žilina