Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 886
Registračné číslo Škola Adresa
81844 Materská škola Sídlisko Okulka 21, Vranov nad Topľou
81843 Materská škola Tulská 25, Banská Bystrica
81842 Materská škola Imatra 2548/8, Zvolen
81841 Materská škola Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou
81840 Filozofická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava
81839 Gymnázium F.Švantnera Bernolákova 9, Nová Baňa
81838 Základná škola Požiarnická 3, Košice
81837 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno Laskomerského 3, Brezno
81836 Základná škola Školská 116, Ružiná
81835 Súkromná materská škola Žabka Okružná 949, Námestovo