Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 864
Registračné číslo Škola Adresa
81821 Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica
81820 Základná škola sv. Don Bosca Ul. 1. mája 24, Zlaté Moravce
81819 Základná škola s MŠ Zlaté 184, Zlaté
81818 Materská škola Budovateľská 19, Šaľa
81817 Základná škola Komenského 1962/8, Trebišov
81816 Základná škola Školská 526/53, Handlová
81815 Základná škola s MŠ Bracovce 26, Bracovce
81814 Gymnázium Ľ.Štúra Hronská 1467/3, Zvolen
81813 Základná škola s MŠ Kolta 245, Kolta
81812 Gymnázium A. Vrábla Mierová 5, Levice