Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 883
Registračné číslo Škola Adresa
81840 Filozofická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava
81839 Gymnázium F.Švantnera Bernolákova 9, Nová Baňa
81838 Základná škola Požiarnická 3, Košice
81837 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno Laskomerského 3, Brezno
81836 Základná škola Školská 116, Ružiná
81835 Súkromná materská škola Žabka Okružná 949, Námestovo
81834 Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok
81833 Základná škola Kuchyňa 551, Kuchyňa
81832 Špec. základná škola Hviezdoslavova 164, Hrabušice
81831 Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava