Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 879
Registračné číslo Škola Adresa
81836 Základná škola Školská 116, Ružiná
81835 Súkromná materská škola Žabka Okružná 949, Námestovo
81834 Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok
81833 Základná škola Kuchyňa 551, Kuchyňa
81832 Špec. základná škola Hviezdoslavova 164, Hrabušice
81831 Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava
81830 Základná škola Maxima Gorkého 21, Trnava
81829 Základná škola Klokočova 742, Hnúšťa
81828 Súkromné gymnázium Družby 554/64, Podbrezová
81827 Materská škola Radvanská 26, Banská Bystrica