Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 850
Registračné číslo Škola Adresa
81807 Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
81806 Základná škola s MŠ Sv. Gorazda 1, Žilina-Vlčince
81805 Materská škola pri ZŠ Kultúrna 2, Poproč
81803 Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov
81802 Materská škola Gočovo 94, Gočovo
81801 Materská škola Maršová - Rašov 1, Maršová - Rašov
81800 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104.,
81799 Súkromná základná škola Ružová 14,
81796 Súkromné gymnázium Oravska cesta 11, Žilina
81795 Základná škola Sládkovičova 510, Hranovnica