Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet zaregistrovaných škol : 849
Registračné číslo Škola Adresa
81806 Základná škola s MŠ Sv. Gorazda 1, Žilina-Vlčince
81805 Materská škola pri ZŠ Kultúrna 2, Poproč
81803 Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov
81802 Materská škola Gočovo 94, Gočovo
81801 Materská škola Maršová - Rašov 1, Maršová - Rašov
81800 Stredná odborná škola polytechnická Sládkovičova ulica 104.,
81799 Súkromná základná škola Ružová 14,
81796 Súkromné gymnázium Oravska cesta 11, Žilina
81795 Základná škola Sládkovičova 510, Hranovnica
81794 Základná škola s MŠ Voderady 160, Voderady