Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.34 [gha]

 • 0.24% Elektrina 0.0008 [gha]
 • 0.33% Kúrenie 0.0011 [gha]
 • 0.01% Voda 0 [gha]
 • 29.59% Stravovanie 0.1006 [gha]
 • 8.23% Odpad 0.028 [gha]
 • 42.39% Doprava 0.1441 [gha]
 • 8.7% Budovy a pozemky 0.0296 [gha]
 • 10.5% Nákup a vybavenie 0.0357 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.24 %)
 • Kúrenie (0.33 %)
 • Voda (0.01 %)
 • Stravovanie (29.59 %)
 • Odpad (8.23 %)
 • Doprava (42.39 %)
 • Budovy a pozemky (8.7 %)
 • Nákup a vybavenie (10.5 %)