Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Stredná zdravotnícka škola, Lučenec

Lúčna 2, tel: 4330237, skola@szslucnalc.sk, http://www.szslucnalc.sk

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci... Viac o škole

Štúdium na našej škole možno rozdeliť do 2 základných kategórií-teoretické vyučovanie – vyučovanie základných všeobecnovzdelávacích predmetov a teoretická príprava odborných predmetov a praktické vyučovanie- výučba odborných predmetov priamo v praxi.

Prvý a druhý ročník štúdia sú teoretickou prípravou žiakov na ich budúce povolanie. V treťom ročníku žiaci nastupujú na praktické vyučovanie v rozsahu 2 dní do týždňa. V treťom ročníku je praktické vyučovanie zavŕšené súvislou júnovou praxou. Štvráci sa zúčastňujú praxe trikrát týždenne. Svoje vedomosti a zručnosti potom prezentujú na teoretickej a praktickej maturitnej skúške.

Vývoj ekostopy školy

0.505 [gha] 2010/2011
0.4838 [gha] 2011/2012
0.53 [gha] 2012/2013
0.3744 [gha] 2013/2014
0.4077 [gha] 2014/2015
0.3837 [gha] 2015/2016
0.4388 [gha] 2016/2017
0.34 [gha] 2017/2018/1
0.3651 [gha] 2018/2

Vývoj ekostopy školy

Školský rok Ekostopa školy [gha] Rozdiel
2010/2011 0.505
2011/2012 0.4838 - 0.0212
2012/2013 0.53 + 0.0462
2013/2014 0.3744 - 0.1556
2014/2015 0.4077 + 0.0333
2015/2016 0.3837 - 0.024
2016/2017 0.4388 + 0.0551
2017/2018/1 0.34 - 0.0988
2018/2 0.3651 + 0.0251