Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Materská škola, Rimavská Sobota

Rybárska 50/1743, tel: 5622241, ms.rybarska@stonline.sk,

Naša MŠ je7 triedna so zameraním na zdravý  duševný a telesný rozvoj,environmentálnu výchovu . Pribudla nám novozriadená učebňa na environmentálnu výchovu.

Blizsie informácie : www. webnode.sk

... Viac o škole

Naša MŠ je7 triedna so zameraním na zdravý  duševný a telesný rozvoj,environmentálnu výchovu . Pribudla nám novozriadená učebňa na environmentálnu výchovu.

Blizsie informácie : www. webnode.sk

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.2867 [gha]

  • 0.32% Elektrina 0.0009 [gha]
  • 37.97% Kúrenie 0.1089 [gha]
  • 0.5% Voda 0.0014 [gha]
  • 30.96% Stravovanie 0.0888 [gha]
  • 8.02% Odpad 0.023 [gha]
  • 6.63% Doprava 0.019 [gha]
  • 5.57% Budovy a pozemky 0.016 [gha]
  • 10.03% Nákup a vybavenie 0.0287 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

  • Elektrina (0.32 %)
  • Kúrenie (37.97 %)
  • Voda (0.5 %)
  • Stravovanie (30.96 %)
  • Odpad (8.02 %)
  • Doprava (6.63 %)
  • Budovy a pozemky (5.57 %)
  • Nákup a vybavenie (10.03 %)