Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Materská škola, Rimavská Sobota

Rybárska 50/1743, tel: 5622241, ms.rybarska@stonline.sk,

Naša MŠ je7 triedna so zameraním na zdravý  duševný a telesný rozvoj,environmentálnu výchovu . Pribudla nám novozriadená učebňa na environmentálnu výchovu.

Blizsie informácie : www. webnode.sk

... Viac o škole

Naša MŠ je7 triedna so zameraním na zdravý  duševný a telesný rozvoj,environmentálnu výchovu . Pribudla nám novozriadená učebňa na environmentálnu výchovu.

Blizsie informácie : www. webnode.sk

Ekologická stopa školy na 1 osobu = 0.3017 [gha]

 • 0.23% Elektrina 0.0007 [gha]
 • 38.21% Kúrenie 0.1153 [gha]
 • 0.28% Voda 0.0009 [gha]
 • 30.19% Stravovanie 0.0911 [gha]
 • 7.62% Odpad 0.023 [gha]
 • 9.17% Doprava 0.0277 [gha]
 • 5.5% Budovy a pozemky 0.0166 [gha]
 • 8.79% Nákup a vybavenie 0.0265 [gha]

Zloženie ekologickej stopy školy

 • Elektrina (0.23 %)
 • Kúrenie (38.21 %)
 • Voda (0.28 %)
 • Stravovanie (30.19 %)
 • Odpad (7.62 %)
 • Doprava (9.17 %)
 • Budovy a pozemky (5.5 %)
 • Nákup a vybavenie (8.79 %)