Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Materská škola, Rimavská Sobota

Rybárska 50/1743, tel: 5622241, ms.rybarska@stonline.sk,

Naša MŠ je7 triedna so zameraním na zdravý  duševný a telesný rozvoj,environmentálnu výchovu . Pribudla nám novozriadená učebňa na environmentálnu výchovu.

Blizsie informácie : www. webnode.sk

... Viac o škole

Naša MŠ je7 triedna so zameraním na zdravý  duševný a telesný rozvoj,environmentálnu výchovu . Pribudla nám novozriadená učebňa na environmentálnu výchovu.

Blizsie informácie : www. webnode.sk

Vývoj ekostopy školy

0.297 [gha] 2009/2010
0.3283 [gha] 2010/2011
0.3083 [gha] 2011/2012
0.3348 [gha] 2012/2013
0.3017 [gha] 2013/2014
0.2867 [gha] 2014/2015
0.3676 [gha] 2015/2016
0.3695 [gha] 2016/2017
0.3847 [gha] 2017/2018
0.3233 [gha] 2018/2019

Vývoj ekostopy školy

Školský rok Ekostopa školy [gha] Rozdiel
2009/2010 0.297
2010/2011 0.3283 + 0.0313
2011/2012 0.3083 - 0.02
2012/2013 0.3348 + 0.0265
2013/2014 0.3017 - 0.0331
2014/2015 0.2867 - 0.015
2015/2016 0.3676 + 0.0809
2016/2017 0.3695 + 0.0019
2017/2018 0.3847 + 0.0152
2018/2019 0.3233 - 0.0614