Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
X Zavrieť

Načítavam údaje

loader

Materská škola, Malé Uherce

Rázdolie 191/10, tel: 7401910, jsutorova@zoznam.sk,

Dvojtriedna Materská škola je postavená v prekrásnom podhorskom prostredí Malých Uheriec, okres Partizánske. Jej prioritou je priestranná školská záhrada. Hlavným cieľom projektu " Zdravá škola Macka Uška" je ochrana a tvorba životného prostredia. Všetky vytýčené ciele sú integrované v rámci edukačného procesu v priebehu dňa.

... Viac o škole

Dvojtriedna Materská škola je postavená v prekrásnom podhorskom prostredí Malých Uheriec, okres Partizánske. Jej prioritou je priestranná školská záhrada. Hlavným cieľom projektu " Zdravá škola Macka Uška" je ochrana a tvorba životného prostredia. Všetky vytýčené ciele sú integrované v rámci edukačného procesu v priebehu dňa.

Vývoj ekostopy školy

0.193 [gha] 2009/2010
0.1824 [gha] 2010/2011
0.1632 [gha] 2011/2012
0.1566 [gha] 2012/2013
0.1614 [gha] 2013/2014
0.1507 [gha] 2014/2015
0.1472 [gha] 2015/2016
0.1461 [gha] 2016/2017
0.1486 [gha] 2017/2018
0.1466 [gha] 2018/2019
0.1447 [gha] 2019/2020

Vývoj ekostopy školy

Školský rok Ekostopa školy [gha] Rozdiel
2009/2010 0.193
2010/2011 0.1824 - 0.0106
2011/2012 0.1632 - 0.0192
2012/2013 0.1566 - 0.0066
2013/2014 0.1614 + 0.0048
2014/2015 0.1507 - 0.0107
2015/2016 0.1472 - 0.0035
2016/2017 0.1461 - 0.0011
2017/2018 0.1486 + 0.0025
2018/2019 0.1466 - 0.002
2019/2020 0.1447 - 0.0019