Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 16
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2018/2
Certifikáty
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.3651 18/2
Materská škola Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice 0.3692 18/2
Materská škola Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota 0.3847 18/2
Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov 0.5477 18/2
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 1.7059 18/2
Materská škola Azovská 1, Košice 29.3732 18/2