Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet certifikovaných škol: 11
Škola Adresa Certifikovaná ekostopa školy [gha]
v šk. roku2021/2022
Certifikáty
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.5247 21/22