Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
The number of certified schools: 16
School Address Certified school footprint [gha]
in sch. year2018/2
Certificates
Základná škola s MŠ Bobrov, Bobrov 0.139 18/2
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.1457 18/2
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.1486 18/2
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.1879 18/2
Materská škola Obuvnícka 435/30, Partizánske 0.223 18/2
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.227 18/2
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.2501 18/2
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.2735 18/2
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.2856 18/2
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves 0.2864 18/2