Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 347
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Základná škola Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 0.0015 0.1692 0.0002 0.0592 0.028 0.0028 0.0026 0.0168 0.2802 2017
Materská škola Sásovská cesta 21, Banská Bystrica 0.0048 - 0.0013 - 0.0228 0.0015 0.0076 0.0428 0.0808 2017
Základná škola Nová cesta 9, Tvrdošovce 0.0045 0.0002 0.0002 0.0887 0.023 0.0264 0.0166 0.0309 0.1906 2017
Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa 0.0117 0.1855 0.0009 0.0822 0.023 0.0576 0.03 0.0551 0.4461 2017
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.0129 0.0179 0.0004 0.051 0.0228 0.0309 0.0049 0.0161 0.1569 2017
Materská škola Fojstvo 1253, Raková 0.0096 0.0662 0.0011 0.0944 0.023 0.0045 0.0053 0.0138 0.2178 2017
Materská škola Prachatická 2421/45, Zvolen 0.0047 0.0269 0.0017 0.0506 0.0228 0.0002 0.026 0.0285 0.1613 2017
SPŠ elektrotechnická Komenského 44, Košice 0.0079 0.0108 0.0005 0.1008 0.023 0.1489 0.016 0.0288 0.3367 2017
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno 1.1404 6.4695 0.0137 0.1035 0.0297 0.0466 0.0135 0.0398 7.8567 2017
Základná škola s MŠ Osloboditeľov 204, Kamenica nad Cirochou 0.0032 0.0511 0.0004 0.0938 0.023 0.0091 0.0641 0.0304 0.275 2017