Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 347
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Základná škola s MŠ Vlkovce 70, Vlkovce 0.0072 0.0893 0.0009 0.0508 0.023 0.0035 0.0311 0.0215 0.2273 2019
Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov 0.0012 0.1802 0.0019 0.0809 0.0278 0.094 0.0362 0.0608 0.4829 2019
Materská škola Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota 0.0034 0.1525 0.0012 0.0997 0.0228 0.0083 0.0152 0.0201 0.3233 2019
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.0038 0.063 0.001 0.0532 0.023 0.0138 0.0065 0.0199 0.1841 2019
Základná škola Skalka 34, Lietavská Lúčka 0.0307 0.4198 0.0005 0.0625 0.023 0.0038 0.0442 0.1343 0.7189 2019
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.0047 0.0084 0.001 0.0926 0.0228 0.0034 0 0.0137 0.1466 2019
Špeciálna základná škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica 0.0062 0.1447 0.0012 0.0905 0.023 0.1077 0.014 0.0325 0.4197 2019
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.0017 0.1027 0.0013 0.1005 0.023 0.0039 0.0065 0.0155 0.2551 2019
SAŽP - test Tajovského 28, Banská Bystrica 0.0024 0.013 0.0009 0.0988 0.023 0.0656 0.0026 0.0049 0.206 2019
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.0129 - - - - - - - 0.0129 2019