Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 356
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Základná škola s MŠ Školská 49, Žilina - - - - 0.023 - - - 0.023 2021
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.0018 0.0214 0.0003 0.0639 0.023 - 0.0045 0.0342 0.1491 2021
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.0033 0.0179 0.0072 0.0904 0.0278 0.0079 0.0267 0.027 0.2081 2021
Materská škola Tulská 25, Banská Bystrica 0.0032 0.0018 0.0024 0.0987 0.023 0.0055 0.0581 0.0221 0.2149 2021
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.004 0.0064 0.0009 0.0926 0.023 0.0033 0.0006 0.0139 0.1447 2021
Materská škola F. Kráľa 511, Gemerská Poloma 0.0028 0.0019 0.0003 0.0989 0.028 0.0328 0.0083 0.0205 0.1935 2021
Materská škola Sídlisko SNP 75, Trenčianske Teplice 0.0039 0.1268 0.0002 0.0968 0.023 0.0128 0.0166 0.0357 0.3156 2021
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.0095 0.0637 0.0012 0.1213 0.023 0.0113 0.0203 0.0201 0.2704 2021
Materská škola Azovská 1, Košice 0.0026 0.0875 0.0009 0.0506 0.028 0.0021 0.0304 0.0144 0.2164 2021
Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica 0.0001 0.0941 0.0003 0.1018 0.023 0.0859 0.0166 0.7007 1.0224 2021