Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 345
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Gymn. P. O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok 0.0036 0.0795 0.0005 - 0.0297 - 0.0184 0.0337 0.1655 2019
Základná škola Kuchyňa 551, Kuchyňa - - - - 0.028 - - - 0.028 2019
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 4.1971 0.0147 0.0016 0.0663 0.028 0.0077 0.0168 0.0256 4.3578 2019
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 0.4663 0.0036 0.0018 0.0927 0.023 0.0001 0.0093 0.0285 0.6254 2019
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.0016 0.0288 0.004 0.0992 0.023 0.0352 0.0592 0.027 0.2781 2019
Základná škola s MŠ Vlkovce 70, Vlkovce 0.0072 0.0893 0.0009 0.0508 0.023 0.0035 0.0311 0.0215 0.2273 2019
Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov 0.0012 0.1802 0.0019 0.0809 0.0278 0.094 0.0362 0.0608 0.4829 2019
Materská škola Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota 0.0034 0.1525 0.0012 0.0997 0.0228 0.0083 0.0152 0.0201 0.3233 2019
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.0038 0.063 0.001 0.0532 0.023 0.0138 0.0065 0.0199 0.1841 2019
Základná škola Skalka 34, Lietavská Lúčka 0.0307 0.4198 0.0005 0.0625 0.023 0.0038 0.0442 0.1343 0.7189 2019