Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 356
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.0176 0.0427 0.0003 0.0642 0.023 0.0267 0.0055 0.0342 0.2143 2022
Materská škola Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 0.0015 0.0187 0.0028 0.0873 0.028 0.0068 0.0274 0.0267 0.1991 2022
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.0095 0.0614 0.0014 0.1013 0.023 0.0053 0.0204 0.0195 0.2418 2022
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.0016 0.0615 0.0012 0.0976 0.023 0 0.0068 0.0149 0.2066 2022
Spoj.škola-SOU, SPŠ, OA Nám. SNP 5, Partizánske 0.0053 - - - - - - - 0.0053 2022
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.0014 0.0517 0.0002 0.1059 0.028 0.2617 0.0323 0.0435 0.5247 2022
Gymnázium Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto 0.0012 0.0495 0.0009 0.0971 0.023 0.0158 0.0082 0.0369 0.2326 2022
Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72, Nižný Slavkov 0.1635 0.0856 0.001 0.0855 0.023 - 0.0021 0.8593 1.2158 2021
Základná škola s MŠ Školská 49, Žilina - - - - 0.023 - - - 0.023 2021
Materská škola Tulská 25, Banská Bystrica 0.0032 0.0018 0.0024 0.0987 0.023 0.0055 0.0581 0.0221 0.2149 2021