Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 342
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.0041 0.0793 0.0005 0.0931 0.023 0.0163 0.0099 0.0239 0.2501 2018
Materská škola Azovská 1, Košice 0.0026 29.2356 0.0008 0.0507 0.028 0.0025 0.0359 0.0171 29.3732 2018
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 0.5906 0.9576 0.0019 0.095 0.023 0.0001 0.0093 0.0285 1.7059 2018
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.0016 0.0346 0.0047 0.0949 0.023 0.0346 0.0635 0.0287 0.2856 2018
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.0044 0.0002 0.0012 0.0503 0.023 0.0006 0.0082 0.0578 0.1457 2018
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.0062 0.0085 0.0009 0.0927 0.023 0.0035 0.0005 0.0134 0.1486 2018
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.005 0.0683 0.0008 0.0533 0.023 0.0137 0.0054 0.0184 0.1879 2018
Materská škola Obuvnícka 435/30, Partizánske 0.0065 0.0129 0.0017 0.0588 0.028 0.0061 0.0152 0.0937 0.223 2018
Súkromná SOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov 0.0012 0.2101 0.0023 0.0935 0.0278 0.1022 0.0376 0.0729 0.5477 2018
Základná škola s MŠ Bobrov, Bobrov 0.012 0.0089 0.0003 0.051 0.023 0.007 0.0084 0.0284 0.139 2018