Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 343
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Materská škola E. P. Voljanského 491/3, Zvolen 0.0017 0.1027 0.0013 0.1005 0.023 0.0039 0.0065 0.0155 0.2551 2019
SAŽP - test Tajovského 28, Banská Bystrica 0.0024 0.013 0.0009 0.0988 0.023 0.0656 0.0026 0.0049 0.206 2019
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.0129 - - - - - - - 0.0129 2019
Špeciálna základná škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica - - - - - - - 0.0461 0.0461 2019
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.0041 0.0444 0.0003 0.1027 0.028 0.2148 0.031 0.0389 0.4643 2019
Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou - 0 0.0006 - 0.0297 - - - 0.0303 2019
Základná škola Rohožník 399, Rohožník - - - - - - - - - 2018
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.0041 0.0793 0.0005 0.0931 0.023 0.0163 0.0099 0.0239 0.2501 2018
Materská škola Azovská 1, Košice 0.0026 29.2356 0.0008 0.0507 0.028 0.0025 0.0359 0.0171 29.3732 2018
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 0.5906 0.9576 0.0019 0.095 0.023 0.0001 0.0093 0.0285 1.7059 2018