Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 343
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Gymnázium Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou - 0 0.0006 - 0.0297 - - - 0.0303 2019
Špeciálna základná škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica - - - - - 0.1094 - - 0.1094 2018
Základná škola Rohožník 399, Rohožník - - - - - - - - - 2018
Základná škola s materskou školou Žbince 145, Žbince 0.0041 0.0793 0.0005 0.0931 0.023 0.0163 0.0099 0.0239 0.2501 2018
Materská škola Azovská 1, Košice 0.0026 29.2356 0.0008 0.0507 0.028 0.0025 0.0359 0.0171 29.3732 2018
Materská škola I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota 0.5906 0.9576 0.0019 0.095 0.023 0.0001 0.0093 0.0285 1.7059 2018
Základná škola Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou 0.0016 0.0346 0.0047 0.0949 0.023 0.0346 0.0635 0.0287 0.2856 2018
Materská škola Centrum 2496/27, Zvolen 0.0044 0.0002 0.0012 0.0503 0.023 0.0006 0.0082 0.0578 0.1457 2018
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.0062 0.0085 0.0009 0.0927 0.023 0.0035 0.0005 0.0134 0.1486 2018
Materská škola J.Bánika 1733/41, Zvolen 0.005 0.0683 0.0008 0.0533 0.023 0.0137 0.0054 0.0184 0.1879 2018