Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Počet aktívnych škol : 341
Aktuálna ekostopa školy na 1 osobu [gha]
Škola Adresa Elektrina Kúrenie Voda Stravovanie Odpad Doprava Budovy Nákup Ekostopa Rok
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves 0.0032 0.0038 0.0005 0.0985 0.0278 0.0993 0.0289 0.0243 0.2864 2018
Súkromná základná škola Ružová 14, 0.0001 0.1117 0.0006 0.098 0.023 0.0835 0.0169 1.0684 1.4023 2018
Materská škola Azovská 1, Košice 0.0026 0.1053 0.0008 0.0506 0.028 0.0025 0.0359 0.0171 0.2428 2017
Základná škola Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 0.0015 0.1692 0.0002 0.0592 0.028 0.0028 0.0026 0.0168 0.2802 2017
Materská škola Sásovská cesta 21, Banská Bystrica 0.0048 - 0.0013 - 0.0228 0.0015 0.0076 0.0428 0.0808 2017
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.0008 0.0011 0 0.1006 0.028 0.1441 0.0296 0.0357 0.34 2017
Základná škola Nová cesta 9, Tvrdošovce 0.0045 0.0002 0.0002 0.0887 0.023 0.0264 0.0166 0.0309 0.1906 2017
Základná škola SNP Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa 0.0117 0.1855 0.0009 0.0822 0.023 0.0576 0.03 0.0551 0.4461 2017
Špeciálna základná škola SNP 49, Krompachy 0.0129 0.0179 0.0004 0.051 0.0228 0.0309 0.0049 0.0161 0.1569 2017
Základná škola Rohožník 399, Rohožník 0.0025 1.6489 0.0034 0.0774 0.028 0.0024 0.0184 0.0169 1.7978 2017