Naša škola nie je registrovaná. Registrovať školu
Number of active schools : 350
Current footprint per 1 person [gha]
School Address Electricity Heating Water Food Waste Travel Buldings Shopping Footprint Year
Základná škola Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom 0.006 0.0192 0.2314 0.0592 0.028 0.0002 - - 0.344 2020
Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce 0.0046 0.0077 0.001 0.0896 0.023 0.0043 0.0006 0.0137 0.1447 2020
Spojená škola Hlavná 2, Žilina-Bytčica 0.0323 0.2469 0.0032 0.0607 0.0299 0.2093 0.0276 0.0427 0.6528 2020
Základná škola s MŠ Nám. O. Cabana 36, Komjatice 0.0124 0.0001 0.0017 0.1008 0.023 0.011 0.02 0.0171 0.186 2020
Základná škola Komenského 13, Sabinov - - - - - - - - - 2020
Základná škola Školská 116, Ružiná 0.0051 0.1989 0.0008 0.1011 0.023 - 0.1629 0.0525 0.5443 2020
Stredná zdravotnícka škola Lúčna 2, Lučenec 0.0033 0.0491 0.0003 0.1042 0.028 0.2036 0.0338 0.0416 0.4639 2020
Materská škola Vieska nad Žitavou 64, Vieska nad Žitavou - - - - 0.023 - - - 0.023 2020
Filozofická fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2, Bratislava 0.0003 - - - - - - - 0.0003 2019
Špec. základná škola Vtáčkovce 2, Vtáčkovce 0.0271 - 0.0009 0.0659 0.028 0.0046 0.0218 0.0224 0.1707 2019